{"cod":200,"message":"SUCCESS","found":[{"date_generale":{"cui":14399840,"data":"2023-09-26","denumire":"DANTE INTERNATIONAL SA","adresa":"JUD. ILFOV, ORŞ. VOLUNTARI, ŞOS. BUCUREŞTI NORD, NR.15-23, BL.PARC DE BIROURI SWAN, CLADIREA A, ET.4,5 SUBS,","nrRegCom":"J40/372/2002","telefon":"","fax":"","codPostal":"77190","act":"","stare_inregistrare":"INREGISTRAT din data 29.08.2006","data_inregistrare":"2002-01-23","cod_CAEN":"4754","iban":"","statusRO_e_Factura":false,"organFiscalCompetent":"Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili","forma_de_proprietate":"PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON SI STRAIN","forma_organizare":"PERSOANA JURIDICA","forma_juridica":"SOCIETATE COMERCIALĂ PE ACŢIUNI"},"inregistrare_scop_Tva":{"scpTVA":true,"perioade_TVA":[{"data_inceput_ScpTVA":"2002-02-01","data_sfarsit_ScpTVA":"","data_anul_imp_ScpTVA":"","mesaj_ScpTVA":""}]},"inregistrare_RTVAI":{"dataInceputTvaInc":"","dataSfarsitTvaInc":"","dataActualizareTvaInc":"","dataPublicareTvaInc":"","tipActTvaInc":"","statusTvaIncasare":false},"stare_inactiv":{"dataInactivare":"","dataReactivare":"","dataPublicare":"","dataRadiere":"","statusInactivi":false},"inregistrare_SplitTVA":{"dataInceputSplitTVA":"","dataAnulareSplitTVA":"","statusSplitTVA":false},"adresa_sediu_social":{"sdenumire_Strada":"Şos. Virtuţii","snumar_Strada":"148","sdenumire_Localitate":"Sector 6 Mun. Bucureşti","scod_Localitate":"6","sdenumire_Judet":"MUNICIPIUL BUCUREŞTI","scod_Judet":"40","scod_JudetAuto":"B","stara":"","sdetalii_Adresa":"spatiul E47","scod_Postal":"60787"},"adresa_domiciliu_fiscal":{"ddenumire_Strada":"Şos. Bucureşti Nord","dnumar_Strada":"15-23","ddenumire_Localitate":"Orş. Voluntari","dcod_Localitate":"132","ddenumire_Judet":"ILFOV","dcod_Judet":"23","dcod_JudetAuto":"IF","dtara":"","ddetalii_Adresa":"","dcod_Postal":"77190"}}],"notFound":[]}